Loading...

Privacyverklaring

Ivo’s Sportshop is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hieronder kunt u lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en waarom wij dit doen. Wij raden u aan om deze verklaring goed door te lezen. Mocht u daarna nog vragen hebben kan u altijd contact met ons opnemen.

Inhoudsopgave

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?
 2. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
 3. Hoelang verwerken wij uw persoonsgegevens?
 4. Van wie verzamelen wij geen persoonsgegevens?
 5. Wat doen wij om te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt?
 6. Delen wij uw persoonsgegevens met andere bedrijven?
 7. Wat als u geen toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verwerken?
 8. Hoe kan u uw persoonsgegevens inzien, wijzigen en/of verwijderen?
 9. Hoe dient u een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens?
 10. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Voor het gebruik van onze diensten en website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, maar dit kunnen ook andere gegevens zijn zoals klikgedrag en bezoekgegevens (cookies). Voor het verzamelen en gebruiken van deze cookies verwijzen wij u naar onze cookieverklaring.

Wij spreken van persoonsgegevens als het gaat om gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect voor ons identificeerbaar bent. Onder verwerking van deze persoonsgegevens verstaan wij: het afschermen, bewaren, bijwerken, gebruiken, met elkaar in verband brengen, opvragen, ordenen, raadplegen, samenbrengen, vastleggen, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, uitwissen, vernietigen, verzamelen of wijzigen van uw persoonsgegevens.

Welke gegevens wij van u verwerken hangt af van de diensten waarvan u gebruik maakt. Indien u bijvoorbeeld alleen onze website bezoekt zonder contact met ons op te nemen, zullen er geen persoonsgegevens van u worden verzameld en zullen (met uw toestemming) enkel cookies verzameld worden. Kiest u ervoor om contact met ons op te nemen, u in te schrijven voor onze digitale nieuwsbrief of een overeenkomst af te sluiten voor onze creatieve diensten, dan worden de persoonsgegevens die u ons toestuurt door ons verwerkt om te kunnen voldoen aan uw wensen en onze doelen. U kiest er dus altijd zelf voor of en welke persoonsgegevens u naar ons toestuurt. Daarnaast kan u toegestuurde persoonsgegevens altijd bij ons inzien, wijzigen of verwijderen. Hoe u dat doet leest u hieronder.

Voorbeelden van persoonsgegevens die wij mogelijk van u verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoongegevens
 • Adresgegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u ons actief verstrekt

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

De reden waarom wij persoonsgegevens van u verzamelen en gebruiken is afhankelijk van de diensten waarvan u gebruik maakt. Hieronder vind u een overzicht van onze doeleinden. Mocht u niet zeker zijn welke doeleinden voor u gelden en dus waarom (een aantal van) uw persoonsgegevens verzameld worden, kunt u contact met ons opnemen via info@ivossportshop.nl. Indien u het vervolgens niet eens bent met de reden waarom wij persoonsgegevens van u verwerken, heeft uhet recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen of om uw goedkeuring om persoonsgegevens te verwerken in te trekken.

Onze doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Het beantwoorden of afhandelen van contact- of aanmeldformulieren of e-mails.
 • Het terugbellen naar aanleiding van een (mislukte) contactopname.
 • Het aanbieden van een (aangevraagde) offerte
 • Het uitvoeren van een overeenkomst met betrekking tot onze diensten.
 • Het afhandelen van de bestelprocedure en/of betaling van onze diensten.
 • Het afleveren van goederen en/of diensten naar aanleiding van een overeenkomst.
 • Het verzenden van onze (digitale) nieuwsbrieven en/of reclame-uitingen.
 • Het verbeteren van onze diensten en producten en/of het informeren over wijzigingen.
 • Het in behandeling nemen van klachten.
 • Het analyseren van gedrag op onze website, om daarmee de website te kunnen verbeteren (zie ook onze cookieverklaring).
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen (zoals bijvoorbeeld onze belastingaangifte).
 • Het voorkomen van fraude.

Hoelang verwerken wij uw persoonsgegevens?

De duur van het verwerken van uw persoonsgegevens is afhankelijk van de diensten waarvan u gebruik maakt. Ivo’s Sportshop bewaart uw persoonsgegevens echter niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring, worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

Voorbeelden van bewaartermijnen van gegevens op basis van gebruikte diensten zijn:

 • Persoonsgegevens die toegestuurd zijn in een contact- of aanmeldformulier of via een e-mail zullen afhankelijk van de aard en inhoud bewaard worden totdat deze beantwoord en afgehandeld zijn.
 • Indien u zich heeft aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief zal uw e-mailadres bewaard blijven zolang u zich niet afmeldt. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.
 • De persoonsgegevens die verwerkt zijn voor een overeenkomst met betrekking tot onze (creatieve) diensten blijven voor langere tijd in ons klantenbestand bewaard. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht om de basisgegevens in onze administratie 7 jaar te bewaren (zie ook de website van de Belastingdienst).

Van wie verzamelen wij geen persoonsgegevens?

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden daarom ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming toch persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ivossportshop.nl. Wij zullen deze informatie dan verwijderen.

Wat doen wij om te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt?

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Ivo’s Sportshop neemt de bescherming van uw persoonsgegevens daarom zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de gegevens via een veilige verbinding worden verstuurd en opgeslagen worden in een beveiligde database. Daarnaast zorgen wij ervoor dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.

Delen wij uw gegevens met andere bedrijven?

Ivo’s Sportshop verkoopt uw persoonlijke gegevens niet door aan derden. Uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zullen uw persoonlijke gegevens met derden gedeeld worden. Met bedrijven die in onze opdracht uw gegevens verwerken sluiten wij een bewerkersovereenkomst, om te zorgen dat zij net zo veilig en vertrouwd met uw gegevens omgaan als wij. Daarbij blijft Ivo’s Sportshop verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wat als u geen toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verwerken?

Mocht u geen toestemming geven om uw persoonsgegevens te verzamelen en gebruiken, kan u slechts beperkt of zelfs niet van onze diensten gebruik maken. Voor veel van onze diensten hebben wij namelijk op zijn minst uw e-mailadres of telefoonnummer nodig, om contact met u op te kunnen nemen bijvoorbeeld. Zonder deze persoonsgegevens kunt u dus geen gebruik maken van onze creatieve diensten.

Hoe kunt u de persoonsgegevens die van u zijn verwerkt inzien, wijzigen of verwijderen?

U hebt het recht om de van u verwerkte persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ivo’s Sportshops. Tot slot heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat u een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar info@ivossportshop.nl. Ook om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar info@ivossportshop.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (‘machine readable zone’, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN (Burgerservicenummer) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar uiterlijk binnen vier werkweken.

Hoe dient u een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens?

Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u desondanks niet tevreden zijn, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Deze wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te controleren, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 05-08-2022.

Ivo’s Sportshop
Kloosterstraat 29
6369 AA Simpelveld

Telefoon: 045 – 544 33 64
E-mail: info@ivossportshop.nl

KVK: 14051219
BTW: NL8184.685.31B01

Cookiebeleid

Wandelsport

Bij ons kun je terecht voor deskundig advies en een ruime keuze van de bekende topmerken. Wij hebben meer dan 100 modellen wandelschoenen op voorraad.

Racketsport

Bij ons kun je terecht voor de grootste collectie tennisrackets in de regio. Daarnaast hebben we een ruime keuze in schoenen, kleding en accessoires voor tennis, padel, squash en badminton.

Teamsport

Voetbal, volleybal, handbal, squash of badminton. Wij hebben voor al deze sporten de juiste schoenen, kleding en bijbehorende accessoires.

Overige sport

Naast onze specialisaties hebben wij in ons assortiment ook producten voor turn- en danssport, running, fitness- en aerobic, darts, fanartikelen, sportprijzen, vrijetijdskleding en vrijetijdsschoenen.